Leadership and Staff
HOME
Chair Önder ÇAKIRTAŞ, Bingöl University ondercakirtas@bingol.edu.tr
Vice-Chair İlker ÖZÇELİK, Süleyman Demirel University ilkerozcelik@sdu.edu.tr
Vice-Chair Yasin ÇETİN, Yeni Yüzyıl University dryasincetin@gmail.com
International Collaboration and Cooperation Murat ÖĞÜTÇÜ, Adıyaman University mogutcu@adiyaman.edu.tr
Communication and Social Media Gamze ŞENTÜRK, Munzur University gamzesenturk_26_01@hotmail.com
Conference and Award Belgin BAĞIRLAR, Aydın Adnan Menderes University belgin.bagirlar@adu.edu.tr
Secretary Adnan AYDINTÜRK, Bingöl University aaydinturk@bingol.edu.tr
Publications Z. Gizem YILMAZ, Social Sciences University of Ankara zumregizem.yilmaz@asbu.edu.tr
Translation and Production Ömer Aytaç AYKAÇ, Van Yüzüncü Yıl University aytaco@yyu.edu.tr